Teadaanne seoses 6. juuni hilisõhtul toimunud veekatkestusega

Pühapäeva õhtul leidis aset olukord, kus ühel ja samal ajal oli Kiili ühisveevärgist erakordselt suur vee tarbimine ja ka veetöötlusjaamade automaatikas esines seni teadmata põhjusel tõrkeid. Selle tulemusena lülitusid veetöötluse trassipumbad välja ning tekkis veekatkestus alates 22:55 kuni 23:40. Kaugjuhtimisele trassipumpade taaskäivitamine kahjuks ei allunud, kuigi veetöötlusjaamade reservuaarides oli piisavalt vett ja veetöötlus toimis. Probleemi lahendas vee-ettevõte tehnik, kes sõitis kohale ja lülitas käsitsi trassipumbad uuesti tööle.

Seoses sellega oleme kontrollinud ja seadistanud ümber veetöötlusjaamade automaatika, kuid tagamaks, et edaspidi taolist olukorda ei tekiks, oleme võtnud ühendust ka Kiili veetöötluse automaatika tarninud firmaga. Nende spetsialistid kontrollivad esimesel võimalusel veelkord veetöötluse seadmed ja programmid üle ning vajadusel tegelevad vea täpsema lokaliseerimise ning likvideerimisega.

Ühtlasi anname teada, et Kiili ühendsüsteemis on joogivee tarbimine kasvanud prognoositust enam nii koroonapandeemia tõttu, kui ka alanud kastmisperioodil, mistõttu oleme alustanud Luige veetöötlusjaama täiendava puuraugu rajamise ettevalmistustöödega. Hetkel on käimas projekteerimisetapp ja loodame uue puuraugu lisada ühendsüsteemi hiljemalt aasta jooksul, mis peaks tagama kogu Kiili valla kasvava veevajaduse eeldatavalt järgmiseks 5-10 aastaks.

Soovime veelkord panna kõigile murukastjatele südamele, et kastetaks võimalikult hilisel või varajasel ajal, sest see aitab tarbimist ajaliselt hajutada ja on parem ka taimedele ning säästvam loodusele. Sama käib ka kümblustünnide ja basseinide täitmise kohta. Kuigi kastmisperioodil ei tekita minimaalne mõistlikkuse piires taimede kastmine Eestis väga suurt probleemi, on põhjavesi siiski piiratud ressurss, mida tuleb kasutada mõistlikult. Võimalusel soovitame koguda kastmiseks hoopis vihmavett ja mitte teha seda töödeldud joogiveega.

Vabandame tekkinud olukorra pärast ja teeme jõupingutusi vältimaks sarnase katkestuse kordumist.

Mõistvale suhtumisele lootma jäädes

Kiili KVH OÜ