Avariid ja katkestused

Avariid ja katkestused

Avariid ja katkestused

Sellel lehel avaldame meile teada olevate avariiliste katkestuste ja planeeritud katkestuste kohta ajakohast informatsiooni.

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuse avariid 

Hetkel ei ole meie teadmisel ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemis avariisid.

Plaanilised katkestused

Lähiajal ei ole vee-ettevõttel plaanis teostada ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemis plaanilisi katkestusi.

Katkestuste avariitelefon

Palume klientidel meid avariidest teavitada avariitelefonil 5345 8089.