Warning: Trying to access array offset on false in /data03/virt6115/domeenid/www.kiilikvh.ee/htdocs/wp-content/themes/polyclinic/includes/custom-header/custom-header.php on line 224
Kooskõlastamise tingimused

Kooskõlastamise tingimused

Milleks on kooskõlastamise tingimused vajalikud?

Geodeetilise alusplaani, detailplaneeringu ja ehitusprojekti koostamisel toimub koostöö erinevate asutuste vahel. Sujuvama koostöö tagamiseks oleme loonud kooskõlastamise tingimused.

Allpool toome Teieni Kiili KVH OÜ kooskõlastamise tingimused.

Kooskõlastamise tingimused

Kooskõlastamise tingimused on PDF kujul allalaetavad siit

1. projekteerimisel ja ehitamisel tuleb arvestada sellega, et nii torustike kui ka andmesidevõrgu teostusjoonised võivad olla ebatäpsed ja seetõttu lähtuda sellest, et nende asukohad võivad olla orienteeruvad ja ehitustööde käigus tuleb rakendada täiendavaid ettevaatusabinõusid Kiili KVH OÜ-le kuuluvate tehnovõrkude kaitseks;
2. Kiili KVH OÜ-le kuuluva andmeside võrgu haldaja on Motoral OÜ (tel nr 565 5220, info@violagrupp.ee). Enne ehitus- ja kaevetööde alustamist sidetrasside kaitsevööndis (sh ristumistel) palume kohale kutsuda Motoral OÜ esindaja, kellega kooskõlastada tööde teostamise aeg ja koht. Töid võib teostada ainult andmesidevõrgu omaniku või haldaja esindaja kirjaliku tööloa alusel;
3. tööde teostamisel tuleb lähtuda tehnorajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast;
4. kaablid tuleb paigaldada Kiili KVH OÜ tehnovõrkudega ristumisel avatud meetodil, väljaarvatud Motoral OÜ-ga kirjalikult kooskõlastatud juhtudel;
5. ehitusetööde käigus tekkinud Kiili KVH OÜ tehnorajatiste vigastustest tuleb teatada koheselt Kiili KVH OÜ-d. Andmesidekaablite vigastustest tuleb teavitada nii Kiili KVH OÜ-d kui ka Motoral OÜ-d;
6. tehnovõrkude kahjustused tuleb taastada samaväärselt kahjustusele eelnevale olukorrale tööde teostaja poolt hiljemalt järgmise päeva jooksul. Vastasel juhul on omanikul või võrguhaldajal õigus ise kahjustuste likvideerimine tellida ning likvideerimise kulud katab töövõtja;
7. kõik hilisemad projektimuudatused peab täiendavalt kirjalikult kooskõlastama tehnovõrkude omanikuga ja/või haldajaga.

Kiili KVH OÜ kooskõlastus kehtib kaks aastat, kui kooskõlastusel ei ole märgitud teisiti. Vee-ettevõttele esitatud lahendus ei vähenda projekteerija vastutust lahenduse vastavuse osas tehnilistele ja normdokumentide nõuetele.