Warning: Trying to access array offset on false in /data03/virt6115/domeenid/www.kiilikvh.ee/htdocs/wp-content/themes/polyclinic/includes/custom-header/custom-header.php on line 224
Õigusaktid ja metoodikad

Õigusaktid ja metoodikad

Vee-ettevõtte tegevus

Kiili KVH OÜ lähtub oma igapäeva majandustegevuses peamiselt alljärgnevatest õigusaktidest.

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse kasutamist reguleerivad õigusaktid

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus
Kiili valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni  kasutamise eeskiri
Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid

Vee- ja kanalisatsiooniteenusega liitumist ja liitumisühenduse rajamist reguleerivad õigusaktid

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus
Kiili valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
Ehitusseadustik
Kiili valla kaevetööde eeskiri
Asjaõigusseadus
Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded

Vee- ja kanalisatsiooniteenusega liitumise metoodikad, tüüptingimused ja joonised

Kiili KVH OÜ ÜVK liitumistasu arvutamise metoodika (kooskõlastatud Konkurentsiameti poolt 14.11.14)
Kiili KVH OÜ ÜVK liitumise tehnilised üldtingimused
Kiili KVH OÜ ÜVK kooskõlastamise tingimused
Veemõõdusõlme tüüpjoonis