Hinnakiri

Hinnakiri

Vee ja reovee ärajuhtimise teenus

Teenuse nimetus Ühik Hind käibemaksuta Hind käibemaksuga (22%)
Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele 1,32 €/m³ 1,6104  €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele 1,81 €/m³ 2,2082  €/m³
Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele 1,83 €/m³ 2,2326  €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele 2,77 €/m³ 3,3794 €/m³
Abonenttasu kuu 1,34 €/kuu 1,6348  €/kuu

ÜVK lisateenused

Teenuse nimetus Ühik Hind käibemaksuta Hind käibemaksuga (22%)
Tehniliste tingimuste väljastamine tarbimine kuni 2,5m³/h tk 25,13 € 30,6586 €
Tehniliste tingimuste väljastamine tarbimine alates 2,5m³/h tk 49,95 € 60,939 €
Veeühenduse avamine kliendi tellimisel kord 12,48 € 15,2256 €
Veeühenduse sulgemine kliendi tellimisel kord 12,48 € 15,2256 €
Veeühenduse sulgemine võlgnevuse tõttu kord 18,87 € 23,0214 €
Võlgnevuse tõttu peatatud veeühenduse taastamine kord 18,87 € 23,0214 €
Veearvesti plommimine kord 8,89 € 10,8458 €
Näitude fikseerimine Kiili KVH OÜ poolt (nt näitude mitteteatamise korral) kord 8,89 € 10,8458 €
Vee- või kanalisatsiooniühenduse sulgemine omavolilise teenuse tarbimise korral kord 30,28 € 36,9416 €
Sisendveetorustiku survestamine kord 39,94 € 48,7268 €
Korduv surveproov (1 kuu jooksul) kord 19,98 € 24,3756 €
Teenustöö (min arvestus 0,5 tundi) tund 19,17 € 23,3874 €
Töömehe väljakutse (lisandub tunnitasu) kord 7,99 € 9,7478 €
Avariiväljakutse kord 26,63 € 32,4886 €
VK-torustike ettenäitamine/ mahamärkimine tund Esimene tund 50 €, iga järgnev tund 30 € Esimene tund 61 €, iga järgnev tund 36,6 €
Sidekaabli ettenäitamine/ mahamärkimine tund Esimene tund 50 €, iga järgnev tund 30 € Esimene tund 61 €, iga järgnev tund 36,6 €

Muud teenused

Reovee äravedu (Kiili valla piires) 3,5 m3 kord kord 40,99 € 50 €
Veo- ja tõsteteenus (tõstevõime  995kg , nool 4,7m, kast 2,1×2,9m) tund 40,99 € (arvestus min 1tund) 50 €

Kiili KVH OÜ vee ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti poolt. Kehtivad teenuse hinnad on kooskõlastatud 19.03.2014 otsusega nr 9.1-3/14-006 ning kehtivad alates 01.05.2014.