Warning: Trying to access array offset on false in /data03/virt6115/domeenid/www.kiilikvh.ee/htdocs/wp-content/themes/polyclinic/includes/custom-header/custom-header.php on line 224
Hinnakiri

Hinnakiri

Hinna kujunemine

Vee-ettevõtjate puhul tuleb ettevõtetel kooskõlastada vee- või kanalisatsiooniteenuse pakkumise hind Konkurentsiametiga.

Reguleeritavate ettevõtjate teenuste hindade põhjendatuse kontrollimiseks on kehtestatud eriseadused, mis sätestavad hindade kujundamise aluspõhimõtted. Teenuse hind peab katma põhjendatud kulutused, vajalikud investeeringud ning mõistliku kasumi. Kasumlikkust piiratakse kaalutud keskmise kapitali hinnaga (lüh WACC), mille määramisel on muuhulgas oluline hinnata võla- ja omakapitali hinda ning kapitali struktuuri ehk võla- ja omakapitali vahekorda. Mõistliku ärikasumi arvutamine monopoolse teenuse hinnakomponendina on vajalik selleks, et vältida olukorda, kus turgu valitseval ettevõtjal võiks tekkida võimalus teenida teenuse müügist ülikasumit.

Kiili KVH OÜ vee ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti poolt 19.03.2014 otsusega nr 9.1-3/14-006 ning kehtivad alates 01.05.2014.

Vee ja reovee ärajuhtimise teenus

Teenuse nimetus Ühik Hind käibemaksuta Hind käibemaksuga (22%)
Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele 1,32 €/m³ 1,6104  €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele 1,81 €/m³ 2,2082  €/m³
Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele 1,83 €/m³ 2,2326  €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele 2,77 €/m³ 3,3794 €/m³
Abonenttasu kuu 1,34 €/kuu 1,6348  €/kuu

ÜVK lisateenused

Teenuse nimetus Ühik Hind käibemaksuta Hind käibemaksuga (22%)
Tehniliste tingimuste väljastamine tarbimine kuni 2,5m³/h tk 25,13 € 30,6586 €
Tehniliste tingimuste väljastamine tarbimine alates 2,5m³/h tk 49,95 € 60,939 €
Veeühenduse avamine kliendi tellimisel kord 12,48 € 15,2256 €
Veeühenduse sulgemine kliendi tellimisel kord 12,48 € 15,2256 €
Veeühenduse sulgemine võlgnevuse tõttu kord 18,87 € 23,0214 €
Võlgnevuse tõttu peatatud veeühenduse taastamine kord 18,87 € 23,0214 €
Veearvesti plommimine kord 8,89 € 10,8458 €
Näitude fikseerimine Kiili KVH OÜ poolt (nt näitude mitteteatamise korral) kord 8,89 € 10,8458 €
Vee- või kanalisatsiooniühenduse sulgemine omavolilise teenuse tarbimise korral kord 30,28 € 36,9416 €
Sisendveetorustiku survestamine kord 39,94 € 48,7268 €
Korduv surveproov (1 kuu jooksul) kord 19,98 € 24,3756 €
Teenustöö (min arvestus 0,5 tundi) tund 19,17 € 23,3874 €
Töömehe väljakutse (lisandub tunnitasu) kord 7,99 € 9,7478 €
Avariiväljakutse kord 26,63 € 32,4886 €
VK-torustike ettenäitamine/ mahamärkimine tund Esimene tund 50 €, iga järgnev tund 30 € Esimene tund 61 €, iga järgnev tund 36,6 €
Sidekaabli ettenäitamine/ mahamärkimine tund Esimene tund 50 €, iga järgnev tund 30 € Esimene tund 61 €, iga järgnev tund 36,6 €

Muud teenused

Veo- ja tõsteteenus (tõstevõime  995kg , nool 4,7m, kast 2,1×2,9m) tund 40,99 € (arvestus min 1tund) 50 €