Ehitus- ja kastmisvesi

Ehitus- ja kastmisvesi

Mis on ehitus- ja kastmisvee teenus?

Ehitus- ja kastmisvee teenus on teenus, millega Kiili KVH OÜ pakub vastavalt klientide praktilistele vajadustele vee tarbimist, mille pealt kanalisatsiooniteenuse tasu ei arvestata.*

Järgnevates lõikudes anname Teile ülevaate teenuste tarbimisest.

Ehitusvesi

Mis on ehitusvesi?

Ehitusvee teenus on ajutine teenus, mil kliendil on võimalik ehitamise ajal tarbida ühisveevärgist vett.

Mida teha ehitusvee teenuse tarbimise alustamiseks?

Ehitusvee teenuse tarbimise alustamiseks palume Teil esmalt esitada teenuslepingu avaldus ehitusvee tarbeks (avalduse vorm).

Kuidas toimub ehitusvee teenuslepingu sõlmimine?

Ehitusvee lepingu saadame Teile allkirjastamiseks peale veearvesti paigaldamist (vt järgmine lõik).

Ehitusvee lepingu sõlmime tähtajaga kuni 12 kuud, kuid mitte kauem kui kanaliseerimise lisandumiseni või viimistlustööde alustamiseni. Kui klient pole peale 12 kuu möödumist alustanud kanaliseerimisega, on kliendil võimalus taotleda lepingu pikendamist.

Kuidas toimub ehitusvee teenuse mõõtmine?

Ehitusvee teenuse mõõtmiseks palume kliendil paigaldada objektile veearvesti. Palume meid teavitada veearvesti paigaldamisest ja leppida kokku aeg veearvesti plommimiseks meie üldtelefonil 604 0156 või kirjalikult aadressil info@kiilikvh.ee.

Kastmisvesi

Mis on kastmisvesi?

Kastmisvesi on kliendi poolt ühisveevärgist võetav vesi, mille pealt reovee ärajuhtimise tasu ei arvestata.

Kuidas saan tarbida kastmisvett?

Kastmisvee arvestamiseks on kliendil võimalik valida alljärgnevast kahest valikust endale sobivaim arvestuse viis ning seejärel palume esitada kastmisvee avaldus (avalduse vorm) aadressile info@kiilikvh.ee.

1. variant: Kastmisvee arvestus toimub kastmisveearvesti alusel.
Palume kliendil paigaldada peale peaveearvestit kehtiva taatlusega kastmisveearvesti (kastmisveearvesti paigaldada korrektselt ehitatud veemõõdusõlme, vt veemõõdusõlme joonis) ning leppida Kiili KVH OÜ-ga kokku arvesti plommimise aeg (plommimise teenuse hind vastavalt hinnakirjale). Peale arvesti plommimist palume kliendil edastada igakuiselt vee-ettevõttele kastmisveearvesti näit.
Kastmisvee arvestus arvesti järgi toimub aastaringselt kuni 5 aasta möödumiseni paigaldatud kastmisveearvestil näidatud taatlusajast. Juhul, kui klient soovib peale kastmisveearvesti taatlustähtaega kastmisvett arvestada eraldi veearvesti alusel palume kliendil olemasolev kastmisveearvesti taadelda.

2. variant: Suveperioodil kastmiseks kasutatud vee kogus leitakse arvutuslikult.

Arvestuse aluseks on kliendi eelneva talvise perioodi, s.o. vahemikus 01.oktoober – 31. märts, keskmine veetarbimine. Kui kliendi kastmisperioodi, s.o. 01. mai – 31. august, keskmine veetarbimine on talvise perioodi keskmisest tarbimisest suurem, loetakse kanalisatsiooni juhitud reovee hulk võrdseks talvise perioodi keskmise veetarbimise alusel arvutatud reovee kogusega. Kliendile suvisel perioodil esitatavatel arvetel loetakse ärajuhitud reovee hulk võrdseks tarbitud veega, kusjuures eelduseks kinnistul kaugloetava peaveearvesti olemasolu. Kastmisel mittekanaliseeritud arvestusliku reovee kohta esitatakse kliendile üks kreeditarve pärast kastmisperioodi lõppu, s.o peale 31. augustit. Maksimaalne tagasiarvestatav kogus on 20m3 aastas. Kreeditarve summat me kliendile välja ei maksa, vaid selle summa võrra vähendame tasumata arve summat või loeme selle tulevaste arvete osaliseks ettemaksuks. Avalduse palume esitada hiljemalt 31. augustiks.
Antud meetodil ei ole meil võimalik kastmisvett arvestada kui kliendil puudub aastaringne teenuse tarbimine.

Esitatud kastmisvee avaldus kehtib ka järgnevate aastate kohta.

*Kiili KVH OÜ prioriteet on tagada oma klientidele puhas joogivesi, mis tähendab, et joogivee piisavate ressursside puudumisel on Kiili KVH OÜ-l õigus ehitus- ja kastmisvee teenust piirata või vajadusel katkestada.