Kiili vesi on hea vesi

Aitäh külastamast Kiili vee-ettevõtte veebilehte!

Kiili KVH OÜ on 100% Kiili vallale kuuluv võrgustikuettevõte, kelle põhitegevusalaks on reguleeritud ühisvee- ja kanalisatsiooniteenuse (edaspidi ÜVK) ning sellega seotud lisateenuste osutamine Kiili ja osaliselt Rae vallas.

Kiili KVH OÜ poolt pakutavad teenused

Kiili KVH OÜ pakub oma vee-ettevõtte piirkonnas vee- ja kanalisatsiooniteenust, ehitus- ja kastmisvee kasutamise võimalust ning purgimisteenust.

Veevarustusega tagame klientidele katkematult kaasaegsetele kõrgetele kvaliteedinõuetele vastava puhta joogivee.

Kanalisatsiooniteenusega tagame klientidele katkematult keskkonnasõbraliku reovee ärajuhtimise ja puhastamise.

Ehitusvee teenus on ajutine teenus, mil kliendil on võimalik ehitamise ajal tarbida ühisveevärgist vett.

Purgimine on reovee ja olmevee äravedu Kiili valla haldusüksuses klientidelt, kellel puudub ühiskanalisatsiooniga liitumine.

Veemahud

Veemahud

272 000

Joogivett

2023. aastal väärindasime
ligi 272 000 m3 joogivett

Torupikkus

Torupikkus

154

vee- ja kanalisatsioonitorustikke

Teenindame ligi 75 km veetorustikku ja
79 km kanalisatsioonitorustikku

Kliendid

Kliendid

2000

leibkonda

Kiili KVH OÜ teenuseid tarbib ligi
2000 leibkonda ja 45 ettevõtet

Tootajad

Tootajad

6

töötajat

Vee-ettevõttes töötab
6 töötajat