Tegevuspiirkonnad

Tegevuspiirkonnad

Vee-ettevõtte tegevuspiirkonnad

Osutame ühisvee- ja -kanalisatsiooni teenuseid seitsmes Kiili valla piirkonnas –  Kiili alevis, Kangru alevikus, Luige alevikus, Vaela külas, Lähtse külas, Nabala külas ja Paekna külas, kus elab kokku ligi 70% Kiili valla elanikest. Lisaks pakume osaliselt teenust ka Kurna külas Rae vallas. Meie tegevuspiirkondade ja olemasolevate torustikega saate tutvuda järgnevalt piirkonnakaardil. Täpsemad kaardid ja piirkonnad on toodud allolevatel linkidel.

Suurem tegevuspiirkonna kaart on leitav siit

Detailsemad piirkondade kaardid on leitavad siit

Kiili KVH OÜ tegevuspiirkonnad Kiili Vallavolikogu otsusega 20.10.2016 nr 27 (PDF)

Kiili KVH OÜ tegevuspiirkond Rae vallas Rae Vallavolikogu otsusega 16.02.2016 nr 138 (PDF). Tegevuspiirkonna plaan Kurna külas on leitav siit

Kiili valla reoveekogumisalade täpsemate kaartidega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistris, mille leiate siit.

Kiili KVH OÜ-le kuuluvate ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kitsenduste andmed on kantud Maa-ameti kitsenduste kaardirakendusele, mille leiate siit.