Joogivee analüüsid

Joogivee analüüsid

Joogivee kvaliteet

Pakume klientidele veevarustuse teenust, mille kvaliteet vastab joogiveele esitatavatele nõuetele (24.09.2019 sotsiaalministri määrus nr 61 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid”. Kvaliteedi kontrolliks teostame joogivee analüüse vastavalt Terviseameti joogivee kontrollikavale ja vee erikasutusloa nõuetele.

Siin lehel avaldame Teile tutvumiseks kõige värskemad joogivee analüüsid.

Joogivee analüüside tulemused

Tavaanalüüsid

Kiili
Lootuse tn 4, Kiili alev joogivee mikrobioloogiline analüüs (30.03.2020)
Lootuse tn 4, Kiili alev joogivee keemiline analüüs (30.03.2020)
Kooli tn 2, Kiili alev mikrobioloogiline analüüs (24.11.2020)
Kooli tn 2, Kiili alev keemiline analüüs (24.11.2020).
Lootuse tn 4, Kiili alev joogivee mikrobioloogiline analüüs (23.03.2021).
Lootuse tn 4, Kiili alev joogivee keemiline analüüs (23.03.2021).

Luige
Luige tn 1, Luige alevik joogivee mikrobioloogiline analüüs (07.07.2020)
Luige tn 1, Luige alevik joogivee keemiline analüüs (07.07.2020)

Kangru
Kullerkupu 10, Kangru alevik joogivee mikrobioloogiline (24.11.2020)
Kullerkupu 10, Kangru alevik joogivee keemiline analüüs (24.11.2020)

Nabala
Nabala küla joogivee mikrobioloogiline analüüs (06.10.2020)
Nabala küla joogivee keemiline analüüs (22.09.2020)

Paekna
Paekna tee 3, Paekna küla joogivee mikrobioloogiline analüüs (18.11.2019)
Paekna tee 3, Paekna küla joogivee keemiline analüüs (18.11.2019)

Süvaanalüüsid
Kullerkupu tn 10, Kangru alevik pestitsiidide määramine (18.11.2019)
Kooli tn 2, Kiili alev pestitsiidijääkide määramine (24.11.2020)

Erakorralised analüüsid

Mangaani mõõtmine: Kiili veetöötlusjaama keemiline analüüs (19.02.2021)
Üldkareduse mõõtmine: Kiili veetöötlusjaam (08.01.2014), Kooli tn 2, Kiili alev keemiline analüüs (24.11.2020)
Üldkaredus (Kooli tn 2, Kiili alev 24.11.2020): 5,9 mg-ekv/l

Puurkaevu analüüsid

Kiili veetöötlusjaam
Lootuse tn 3, Kiili alev puurkaevu mikrobioloogiline analüüs (24.11.2020)
Lootuse tn 3, Kiili alev puurkaevu keemiline analüüs (24.11.2020)

Luige veetöötlusjaam
Põllu tn 14a, Luige alevik puurkaevu mikrobioloogiline analüüs (24.11.2020)
Põllu tn 14a, Luige alevik puurkaevu keemiline analüüs (24.11.2020)

Radioloogilised analüüsid

Kiili veetöötlusjaama radioloogiline analüüs (28.03.2012)