Warning: Trying to access array offset on false in /data03/virt6115/domeenid/www.kiilikvh.ee/htdocs/wp-content/themes/polyclinic/includes/custom-header/custom-header.php on line 224
Korduvad küsimused

Korduvad küsimused

Korduma kippuvad küsimused

Sellel lehel toome välja korduma kippuvad küsimused ja nende vastused.

Teenusleping

Kas korteriomanik saab sõlmida vee-ettevõttega eraldi teenuslepingu?
Korteriomanikuga Kiili KVH OÜ teenuslepingut ei sõlmi. Igal kinnistul sõlmime 1 teenuslepingu, kaasomandi puhul sõlmime teenuslepingu korteriühistu, haldusfirma või korteriomanike volitatud esindajaga.

Teenuse tarbimine ja veearvesti

Mida ette võtta, kui veearvesti juurest tilgub vett?
Kui arvesti juurest tilgub vett, palume esmalt välja selgitada, kas tegemist on välise kondensveega või lekib vesi torustikust. Kui veearvesti ära kuivatada ja ikka lekib, siis võib leke olla torustikus ja sellisel juhul palume ühendust võtta Kiili KVH OÜ-ga.

Mida teha, kui veearvesti on külmunud, rikutud vmt?
Võimalusel tuleks sulgeda maja peakraan ja viivitamatult teavitada Kiili KVH OÜ-d, kes saadab kohale tehniku, et paigaldada uus arvesti. Külmunud/rikutud arvesti vahetusega kaasnevad kulud tasub klient.

Kas kaugloetav veearvesti on ohutu tervisele?
Veevarustuse mõõtmiseks kasutab Kiili KVH OÜ Kamstrupi kaugloetavaid ultraheliarvesteid, mis kasutab joogivee tarbimisinfo edastamiseks raadiosidet. Eesti Vee-ettevõtete Liit on pöördunud seoses kaugloetavate arvestite ohutuse teemal Terviseameti kui ka Tehnilise Järelvalve Ameti poole. Asutuste seisukohtadega saate tutvuda siin.

Miks mul ei ole vett?
Esmalt palume kontrollida, kas tegemist on planeeritud veekatkestusega, mille kohta leiate infot Kiili KVH OÜ koduleheküljelt.
Vee ootamatu kadumine võib olla seotud ka üldise elektrikatkestusega. Siinkohal soovitame kontrollida, kas majapidamises on elekter olemas. Reeglina taastub veeühendus elektriga samaaegselt.
Kortermajas võib korteris vesi ootamatult kaduda ka juhul, kui keegi on majas peakraani sulgenud, et teha näiteks oma korterisiseseid remonttöid. Palume esmalt kontrollida, kas maja peakraan on ikka avatud. Kindlasti tuleb korteriühistut teavitada, kui on vajadus majas vesi sulgeda, et ühistu saaks teavitada kõiki teisi korteriomanikke vee sulgemisest tööde ajal.
Kui kõik eelloetletud variandid on välistatud, siis palume pöörduda Kiili KVH OÜ poole.

Mida ette võtta, kui veesurve on nõrk?
Veesurve probleemide korral palume helistada meie avariitelefonile 5345 8089 või saata e-kiri aadressil info@kiilikvh.ee.
Kiili KVH OÜ veetöötlusjaamad, kus vesi ühisveevärgi torusse pumbatakse on kaugelt jälgitavad.
Enamik madala veesurve probleeme saab alguse kinnistu sees paiknevatest Kliendi paigaldatud, kuid hooldamata jäetud sõeladest ja/või filtritest. (Kuna Kiili KVH OÜ müüb Kliendile nõuetekohast joogivett, ei ole sellised filtrid enamikel juhtudel üldse vajalikud). Oluline on kõiki majapidamisse paigaldatud filtreid regulaarselt (vastavalt tootja kasutusjuhenditele) hooldada ja filtri sisu vahetada.
Teine sagedane põhjus on see, et torustiku rajamisel või rekonstrueerimisel on paigaldatud liialt peenikesed (väikese läbimõõduga) veetorud, mis ei võimalda korraga mitme kraani avamist. Põhjuseks võivad olla ka vanad torustikud, mis on seest “täis kasvanud“.
Kortermajades võiks esimese asjana veenduda, et keegi naabritest ei ole maja peakraani sulgenud.

Kuidas toimida torustike avarii puhul?
Kui avastatud avarii asub liitumispunktist tänava poole, likvideerib Kiili KVH OÜ selle omal kulul esimesel võimalusel. Palume teedel nähtvatest veeleketes ja ummistustest koheselt teada anda Kiili KVH OÜ avariitelefonil 5345 8089. Kui leke asub kinnistu sees, palume lekke likvideerida kliendil. Kinnistusisese avarii tuvastamisel on Kiili KVH OÜ-l  õigus teenus ajutiselt peatada, kuni kinnistusisese avarii likvideerimiseni.

Mida pean tegema kui mu kinnistul puudub veetarbimine (näiteks talveperioodil)?
Juhul kui teadaolevalt puudub tarbimine pikema perioodi vältel, siis palume sellest teada anda Kiili KVH OÜ klienditeenindusele periood, millisel ajavahemikul tarbimine puudub.
Selleks, et vältida talvisel perioodil torustike külmumist, soovitame veearvesti lasta eemaldada. Vastava sooviavaldusega pöörduge palun Kiili KVH OÜ klienditeeninduse poole.

Kuidas kujuneb vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind?
Vee hinna kooskõlastab Konkurentsiamet, kes arvestab reaalseid piirkondlikke kulusid.

Kanalisatsiooniteenus

Kuidas toimida kanalisatsiooni ummistuse puhul?
Tänavatorustiku ummistusest palume teada anda avariitelefonil 5345 8089. Kinnistusisese ummistuse likvideerib majaomanik. Kui ummistuse asukoht ei ole koheselt Kliendi poolt tuvastatav ja kohale on kutsutud Kiili KVH OÜ töötaja tuvastab ummistuse kinnistul (liitumispunktist kinnistu pool), teostab ummistuse likvideerimise klient tasulise teenustöö korras.

Kuidas ennetada kinnistusiseseid ummistusi?
Kanalisatsiooni torustiku sagedane ummistuste põhjus on kanalisatsiooni torustikku mittekuuluvate asjade sattumine. Kindlasti peab vältima ka kanalisatsiooni kohvipaksu ja köögipaberite viskamist ning rasvade ja toidujäätmete valamist. Soovitatav on majapidamises olevaid haisulukke regulaarselt hooldada ja puhastada ning sinna kogunenud sodi visata prügikasti. Dušši ja vanni väljavoolude sagedaste ummistuste põhjuseks on sinna kogunenud pikad juuksed.

Kuhu teatada puuduvatest tänavakaevudest või ohtlikest kaevudest?
Puuduvatest tänavakaevuluukidest või ohtlikest kaevudest palume teavitada kohalikku omavalitsust või Kiili KVH OÜ klienditeenindust.