Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data03/virt6115/domeenid/www.kiilikvh.ee/htdocs/wp-content/themes/polyclinic/includes/custom-header/custom-header.php on line 224
Liitumine

Liitumine

Miks on liitumine vajalik?

Liitumine on vajalik, juhul kui Teie kinnistul puudub vee- ja/või kanalisatsiooniga ühendus või soovite olemasolevaid ühendusi rekonstrueerida.

Kui palju maksab liitumine?

Uute kinnistute liitumistasu koosneb kinnistu ühendamise tegelikest kuludest, mis selguvad hankest ja varasemate liitujate poolt rajatud ühisosa proportsionaalsest hüvitisest. Liitumistasu arvutamisest täpsemalt saate lugeda Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud Kiili KVH OÜ ÜVK liitumistasu arvutamise metoodikast siit ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest siit.

Kes aitab ja annab täpsemat infot liitumisküsimustes?

Küsimuste korral aitab Teid suurima heameelega meie veemajanduse peaspetsialist Silver Parri telefonil 5304 3224 või e-posti aadressil silver.parri@kiilikvh.ee.

Kuidas toimub liitumine Kiili ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga?

Parema ülevaate ja selguse saamiseks koostasime Teile ülevaatliku joonise Kliendi ja Vee-ettevõtte tegevustest järgneval joonisel. Ühtlasi leiate joonisele järgnevas lõigus iga tegevuse kohta veidi täpsema kirjelduse ja viited olulistele vormidele.

*märkus: Erikokkuleppel vee-ettevõtjaga võib kinnistu liitumispunkti(d) ja välise ÜVK ühendustorustiku rajada klient arenduskokkuleppe sõlmimisel ise. Seejuures peab töid teostama pädev ehitaja ja omanikujärelevalve ning rajatu nõuetekohaselt vee-ettevõtjale üle andma. Enne liitumislepingu sõlmimist peab arenduskokkuleppe alusel rajatu olema nõuetekohaselt vee-ettevõtjale üle antud.

Kliendi ja Vee-ettevõtte tegevuste täpsem kirjeldus

Loodame järgnevas osas anda Teile veidi täpsema ülevaate iga joonisel näidatud tegevuse kohta. Juhul, kui Teil tekib täiendavaid küsimusi või saame kuidagi abiks olla, siis palun võtke meiega kindlasti ühendust.

1. Tehniliste tingimuste taotlemine
Liitumise esimeseks sammuks on tehniliste tingimuste taotlemine. Tehniliste tingimuste taotlemiseks palume täita tehniliste tingimuste taotluse (taotluse vorm). Tehnilised tingimused on vajalikud vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimiseks ning ehitusloa saamiseks.

2. Tehniliste tingimuste väljastamine
Peale taotluse esitamist, väljastame Teile tehnilised tingimused. Tehnilised tingimused kehtivad üldjuhul üks aasta, suuremate arenduspiirkondade puhul kaks aastat. Projekti koostamisel tuleb arvestada lisaks tehnilistele tingimustele ka Kiili KVH OÜ tehniliste üldtingimustega (Kiili KVH OÜ üldtehnilised tingimused)

3. Ehitusprojekti koostamine
Veevarustuse- ja kanalisatsiooniprojekti koostamiseks palume pöörduda pädevust omava projekteerimisbüroo poole, mille tegevusalana on majandustegevuste registris toodud muuhulgas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste ehitusprojekti koostamine.

4. Ehitusprojekti kooskõlastamine
Peale ehitusprojekti valmimist, palume projekt esitada meile kooskõlastamiseks. Kooskõlastame projekti vastavalt Kiili KVH OÜ kooskõlastamise tingimustele (Kiili KVH OÜ kooskõlastamise tingimused).

5. Liitumisavalduse esitamine
Enne ehitustegevuse alustamist palume täita liitumisavaldus (avalduse vorm).

6. Liitumislepingu (arenduskokkuleppe) koostamine
Kinnistusiseste torustike puhul väljastame Teile liitumispakkumise ja -lepingu.
Arendusalade puhul koostame arenduskokkuleppe, kui arendaja on soovinud arendusaladele planeeritud torustikud ise välja ehitada. Kõikide ehitustöödega seotud kulude osas tuleb esitada alusdokumendid (töövõtulepingud, arved, maksekorraldused jne) ja tekkinud põhjendatud tegelikud kulud, mis lisatakse arenduskokkuleppele, tuleb kanda ühikhindade tabelisse, mille vorm on leitav siit

7. Liitumislepingu sõlmimine ja kinnistusisese torustiku rajamine
Peale liitumislepingu või arenduskokkuleppe allkirjastamist, võib liituja alustada torustike ehitusega. Lisaks kinnistusiseste torustike ehitamisele, tuleb valmis ehitada ka veemõõdusõlm (veemõõdusõlme tüüpjoonis).

8. Liitumispunkti ja ühendustorustiku rajamine
Korraldame liitumispunktide ja ühendustorustike rajamise, kui liituja pole avaldanud soovi ise kinnistuväliste trasside ehitamiseks.

9. Kinnistu torustike teostusdokumentatsiooni edastamine
Kinnistusiseste torustike ehitamisel soovime kindlasti, et meie esindaja kutsutaks sisendveetorustiku survekatsetuse juurde. Lisaks sellele soovime ka kinnistusiseste torustike teostusjoonist.
Arendusalade puhul nõutav teostusdokumentatsioon on leitav Kiili KVH OÜ üldtehniliste tingimuste punktis 6 (Kiili KVH OÜ üldtehnilised tingimused).

10. Torustike ja teostusdokumentatsiooni kontroll
Kontrollime esitatud teostusdokumentatsiooni üle ning anname hinnangu nende sobivuses.
Arendusaladel koostame peale teostusdokumentatsiooni kontrollimist üleandmise-vastuvõtmise akti, liitumispakkumise ja liitumislepingu.

11. Teenuslepingu avalduse esitamine
Teenuslepingu sõlmimiseks palume esitada teenuslepingu sõlmimise avaldus (avalduse vorm).

12. Teenuslepingu edastamine ja veearvesti paigaldus
Peale teenuslepingu avalduse edastamist, paigaldame veearvesti ja saadame teenuslepingu. Teenuslepingu mõlemapoolsel allkirjastamisel, on Teist saanud Kiili KVH OÜ klient.