Veevarustus

Veevarustus

Mis on veevarustus?

Veevarustuse teenus on teenus, millega tagame klientidele katkematult kaasaegsetele kõrgetele kvaliteedinõuetele vastava puhta joogivee.

Järgnevates lõikudes anname Teile detailsema ülevaate teenuse tarbimisest.

Kuidas saab veevarustuse kliendiks?

Veevarustuse teenuse kliendiks saamine sõltub sellest, kas kinnistul on juba varasemast ühendus veevärgiga (liitumine) või seda ei ole ja see tuleb alles luua.

Varasema liitumisühenduse olemasolul palume Teil edastada meile sooviavaldus. Et saaksime koostada Teie soovidele sobiva teenuslepingu, palume see esitada eelkoostatud vormil (avalduse vorm). Kuna teenuslepingu saame sõlmida kinnistu omanikuga või esindajaga, siis kaasomanike puhul palume lisada esindaja volikiri (volikirja vorm). Juhul, kui veearvesti on demonteeritud, paigaldame Teile kaugloetava veearvesti peale teenuslepingu sõlmimist.

Kinnistul, millel puudub varasemast ajast ühendus veevärgiga, on vajalik läbida esmalt liitumisprotsess, mille käigus luuakse puuduv liitumisühendus veevärgiga. Selguse huvides, oleme Teie jaoks koostanud täpsema ülevaate liitumisprotsessist siin.

Kes aitab ja annab täpsemat infot veevarustuse kohta?

Küsimuste korral aitame Teid suurima heameelega meie üldtelefonil 604 0156 või e-posti aadressil info@kiilikvh.ee.

Mida teha kinnistu omanikuvahetuse puhul?

Omaniku vahetudes palume kinnistu endisel omanikul esitada teenuslepingu lõpetamise avaldus (avalduse vorm) ja fikseerida veearvesti lõppnäit. Kinnistu uuel omanikul palume esitada teenuslepingu avaldus (avalduse vorm) ning sõlmida teenusleping.

Kuidas teenust mõõdetakse?

Veevarustuse mõõtmiseks paigaldame Teie kinnistu veemõõdusõlme teenustasuta kaugloetava veearvesti, mis kasutab joogivee tarbimisinfo edastamiseks raadiosidet. Veearvesti paigaldamiseks palume Teil välja ehitada veemõõdusõlm (joonis). Veemõõdusõlme valmimisest palume meid teavitada üldtelefonil 604 0156 või kirjalikult aadressile info@kiilikvh.ee. Seejärel lepime Teiega kokku aja veearvesti paigaldamiseks.

Kui palju maksab veevarustus?

Veevarustuse teenuse hinna kujundab tehtavad kulutused ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi toimimiseks. Teenuse hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti poolt. Kehtiva teenuse hinnakirjaga tutvumiseks palume pöörduda siia.

Veevarustuse eest toimub arveldamine kinnistu veemõõdusõlme paigaldatud peaveearvesti näidu alusel. Kaasomanike vaheline arveldus toimub nende omavahelisel kokkuleppel. Arvestus toimub 1 m3 täpsusega ning arveldusperioodiks on üks kalendrikuu.

Veevarustuse teenuse hinnale lisandub abonenttasu. Abonenttasuga tagatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni toimimise kulude osaline katmine, sealhulgas klientide veemõõdusõlmedes paiknevate veearvestite paigaldus- ja hoolduskulutused.