Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data03/virt6115/domeenid/www.kiilikvh.ee/htdocs/wp-content/themes/polyclinic/includes/custom-header/custom-header.php on line 224
Ettevõtte info

Ettevõtte info

Üldinfo

Kiili KVH OÜ on 100% Kiili vallale kuuluv võrgustikuettevõte, kelle põhitegevusalaks on reguleeritud ühisvee- ja kanalisatsiooniteenuse (edaspidi ÜVK) ning sellega seotud lisateenuste osutamine Kiili ja osaliselt Rae vallas. Lisaks reguleeritud teenustele osutab ettevõte ka muid vabaturu teenuseid Kiili valla piires nagu purgimisteenus ehk reovee ja olmevee äravedu.

Põhiteenuse osutamisest

Reguleeritud ÜVK teenust osutatakse seitsmes Kiili valla piirkonnas so Kiili alev, Kangru alevik, Luige alevik, Vaela küla, Lähtse küla, Nabala küla ja Paekna küla, kus elab kokku ligi 70% Kiili valla elanikest ning Kurna külas Rae vallas. Ettevõttele kuuluva ÜVK taristuga on ühendatud kokku ligi 1600 kinnistut.
Vee-ettevõte osutab Kiili vallas ÜVK teenuseid pea täies mahus renoveeritud torustiku kaudu. Omades kaasaegseid täisautomaatsete filtritega veetöötlusjaamu, tagatakse täielikult kaasaegsetele nõuetele vastav joogivee kvaliteet. Kogu kokku kogutav reovesi, suunatakse Tallinna Vesi AS-i torustiku kaudu Paljassaare reoveepuhastusjaama.
Ettevõtte lähtub reguleeritud ÜVK teenuste osutamisel täielikult Kiili valla eeskirjadest ja ÜVK seadusest ning kooskõlastab kõik reguleeritud teenuste hinnad
Konkurentsiametiga. ÜVK võrgustiku arendamisel lähtub ettevõte Kiili valla ÜVK arengukavast ja hangete läbiviimisel riigihangete seadusest. Kõik riigihanked avaldatakse riigihangete registris.

Majandusaasta aruanded

2022 Majandusaasta aruanne

2021 Majandusaasta aruanne

2020 Majandusaasta aruanne

2019 Majandusaasta aruanne

2018 Majandusaasta aruanne

Juriidilised andmed

Ärinimi: Kiili KVH OÜ
Registrikood: 10782274
Aadress: Toompihla tn 1, Kiili alev 75401
Üldtelefon: 604 0156
E-post: info@kiilikvh.ee

Kuuluvus ühingutesse ja liitudesse

Kiili KVH OÜ on Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) ja Kiili Ettevõtjate Liidu (KEL) liige