Valmistudes talveks….

Jälle on kätte jõudnud aeg, kui majapidamistes tuleb veesüsteemid üle vaadata ja seada valmis saabuvateks külmakraadideks.

Veesüsteemide kontrollil pidage meeles, et soojustust vajab torustik kütmata keldris ning vundamendist läbiminekul. Ei tohi ära unustada ka koridoris asuvate vee- ja kanalisatsioonitorude soojustamist. Eesti Vee-ettevõtete Liit on koondanud rea soovitusi, mida majapidamistes tuleks järgida vältimaks veesüsteemide külmakahjustusi:

 • Hoones, mida igapäevaselt ei köeta, tuleb vee liikumine hoonesse peatada (sulgeda maakraan või pump kaevus) ning tühjendada torustik, veeboiler, WC-poti loputuskast ja äravool, kraanikausi äravool ja muud veesõlmed.
 • Kasutuses olevates hoonetes vaata üle kogu veevärk veendumaks, et liigne külm ei pääseks ligi. Soojusta torustik, mis võib enim olla mõjutatud välistemperatuurist.
 • Selgita välja, milline on sobilik isolatsioonimaterjal. Vana kasukas ja kaltsud ei anna piisavat kaitset. Torude hea külmakindluse tagab õigest valitud isolatsioon. Küsi nõu ehituskaupade kauplusest või santehnikult.
 • Arvesta ka niiskuse ja tõmbetuulega. Niiskus vähendab soojapidavust ja tõmbetuul kiirendab külmumist. Seepärast vaata üle keldrite aknad ja uksed ning vajadusel tihenda soojakindlamaks.
 • Veearvesti töökindluse tagamiseks kaitse see külma eest. Veearvestit ümbritsev temperatuur ei tohi langeda alla kahe soojakraadi.
 • Lühiajaliseks abinõuks, kui torustikus olev vesi hakkab külmuma, on veekraani nirisema jätmine. Vee liikumine torustikus takistab selle külmumist.
 • Kui siiski juhtub, et veetorustik külmub ära, siis esmalt tee kindlaks koht, kust on külm torustikule ligi pääsenud. Kasuta ülesulatamiseks ohutuid vahenditeid ja varu aega, sest soojendada tuleb aeglaselt, et vältida torustike kahjustusi (sobiv vahend on nt soojapuhur).
 • Kui torustiku külmumine on ulatuslikum, siis pöördu abi saamiseks torutöid teostavate ettevõtete poole.

Eesti Vee-ettevõtete Liidu pressiteade 4. november 2021. a

В домохозяйствах снова пора осмотреть и подготовить системы водоснабжения к морозам.

При проверке систем водоснабжения помните, что трубы в неотапливаемом подвале и проходящие через фундамент нуждаются в утеплении. Нельзя забывать и об идущих в коридоре трубах водопровода и канализации. Эстонский союз предприятий водоснабжения подготовил для домохозяйств ряд рекомендаций, которым нужно следовать, чтобы избежать повреждения систем водоснабжения в результате холодов.

 • В зданиях, которые не используются каждый день, следует остановить движение воды (перекрыть клиновую задвижку или выключить в колодце насос) и опорожнить трубы, бойлер, бачок и сток унитаза, сток раковины и другие узлы.
 • В зданиях, которые используются, следует осмотреть весь водопровод и убедиться, что он не будет переохлаждаться. Утеплите трубы, которые могут подвергаться воздействию наружных температур.
 • Узнайте, какой теплоизоляционный материал в вашем случае лучше всего подходит. Старая шуба и тряпки тут не спасут. Хорошо утеплит трубы только правильно выбранная изоляция. Спросите совета в строительном магазине или у сантехника.
 • Учтите также влажность и сквозняки. Влажность снижает термостойкость, а сквозняки ускоряют охлаждение. Поэтому осмотрите подвальные окна и двери и при необходимости уплотните их.
 • Для надежной работы водомера его нужно защитить от холода. Температура вокруг прибора не должна падать ниже +2 градусов.
 • В качестве временного решения, если вода в трубах начинает замерзать, можно оставить кран капать. Движение воды по трубам будет препятствовать замерзанию.
 • Если водопровод все-таки замерзнет, то сначала нужно найти место, где до него добрался холод. Размораживая трубы, используйте безопасные средства и запаситесь терпением, потому что размораживать нужно медленно, чтобы не повредить водопровод (лучше всего применить тепловую пушку).
 • Если трубы замерзли сильно и основательно, обратитесь за помощью к водопроводным компаниям.

Пресс-релиз Эстонского союза предприятий водоснабжения 10 ноября 2021 г.