Services

We provide a top quality care

Take advantage of the wide range of services

If you aren’t a patient, would like to become one and live within our locality, please contact us or pop in to see us.

Veevarustusega tagame klientidele katkematult kaasaegsetele kõrgetele kvaliteedinõuetele vastava puhta joogivee.

Kanalisatsiooniteenusega tagame klientidele katkematult keskkonnasõbraliku reovee ärajuhtimise ja puhastamise.

Ehitusvee teenus on ajutine teenus, mil kliendil on võimalik ehitamise ajal tarbida ühisveevärgist vett.

Kastmisvesi on kliendi poolt ühisveevärgist võetav vesi, mida kasutamisjärgselt ei juhita ühiskanalisatsiooni.

Purgimine on reovee ja olmevee äravedu Kiili valla haldusüksuses klientidelt, kellel puudub ühiskanalisatsiooniga liitumine.

Insurance

Disease control trauma chemicals IC sugar. Therapeutic treatments wellness ultrasound kidneys simulation illness fertility. Mobile health ultrasound contact lenses pain. Intensive care wearables emergency.

 • 3D printing
 • Mobile health
 • Implants prescription
 • Brain sugar
 • Wearables
 • Psychology desease

Paying your bill

Disease control trauma chemicals IC sugar. Therapeutic treatments wellness ultrasound kidneys simulation illness fertility. Mobile health ultrasound contact lenses pain. Intensive care wearables emergency.

 • Mobile health
 • Implants prescription
 • Brain sugar
 • Wearables
 • Psychology desease
Veemahud

Veemahud

190 000

Joogivett

2019. aastal väärindasime
ligi 190 000 m3 joogivett

Torupikkus

Torupikkus

154

vee- ja kanalisatsioonitorustikke

Teenindame ligi 75 km veetorustikku ja
79 km kanalisatsioonitorustikku

Kliendid

Kliendid

1800

leibkonda

Kiili KVH OÜ teenuseid tarbib ligi
1800 leibkonda ja 40 ettevõtet

Tootajad

Tootajad

6

töötajat

Vee-ettevõttes töötab
6 töötajat