Lähtse ja Nabala küla veetorustiku läbipesu

Hea Klient!

Kiili KVH OÜ teostab Lähtse ja Nabala külas 12.04.2023 ajavahemikul 09:00-16:00 veetorustiku läbipesu.

Veetorustiku läbipesu eesmärk on eemaldada veetorustiku sisepinnale ladestunud sete, et tagada oma klientidele puhas ja kvaliteetne joogivesi.

Läbipesu ajal võib esineda rõhu kõikumisi ning vesi võib olla lühiajaliselt hägune.
Palume antud ajavahemikul vett mitte kasutada ja võimalusel sulgeda sisestuskraanid. Kui peale torustike läbipesu on vesi endiselt hägune, tuleks lasta kraanist veel joosta kuni selle selginemiseni. Võimalusel soovitame selleks kasutada kraani, mis asub enne joogivee filtreid.

Palume vabandust läbipesu teostamisest tingitud ebamugavuste pärast!

Heade soovidega
Kiili KVH OÜ