Kastmisvesi

Hea klient!

Vastavalt 08.05.2022 Kiili Vallavolikogu poolt vastuvõetud “Kiili valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni kasutamise eeskiri” muutmisega alusel lõpetatakse kastmisvee eraldi mõõtmine ja arvestamine alates 01.06.2022a.

Kiili KVH OÜ