Vee tarbimisest põuasel perioodil

Hea veetarbija

Koos kauaoodatud suvega, on viimaste päevadega kätte jõudnud väga kuivad ja palavad ilmad, mis on kaasa toonud väga suure koduse veetarbimise eriti nädalavahetustel.

Palume mõista, et ühisveevärgivesi peab eelkõige tagama meie kõigi põhivajaduse puhta joogiveena.

Kahjuks näitab viimase nädalavahetuse 25.06 -26.06.2022 veetarbimine ja lähipäevade ilmaprognoos, et Kiili valla veetöötlusjaamade võimekus võib läheneda maksimumi piirile ja seisame silmitsi reaalse ohuga, et esmatähtsat joogivett napib. Oleme küll rajamas täiendavat joogiveega varustamise võimekust Luige ja Vaela veetöötlusjaamades, kuid antud investeeringud valmivad kahjuks alles augusti lõpus.

Seetõttu palume võimalusel vältida lähinädalatel ühisveevärgist saadava vee kasutamist basseinide ja kümblustünnide täitmiseks või taimede kastmiseks, eriti nädalavahetustel. Ühtlasi soovitame varuda joogivett juhuks, kui veevarustuses peaksidki tekkima ajutised tõrked.

Hoolivat ja säästvat veetarbimist soovides
Kiili KVH