Luige-Kangru veemajandusprojekt

Projekti nimetus: Luige- Kangru ÜVK laiendamine
Projekti nr: 2014-2020.7.01.19-1875
Projekti algus: 01.07.2019
Projekti lõpp: 31.12.2020
Projekti maksumus: 500 781,07 eurot
Projekti rahastajad: – SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (Ühtekuuluvusfond)
– Osaühing KIILI KVH
Tellija esindaja: Siim Klaassen; siim@ehitusagentuur.ee; 56 833 426
Projekteerimis- ja ehitustööde peatöövõtja: RTS Infraehitus OÜ
Töövõtja Objektijuht: Veiko Reinmets; veiko.reinmets@rtsinfra.eu; 54569112
Projekteerimistööde juht: Piret Kikkas; piret.kikkas@skpk.ee; 566 77 970
Omanikujärelevalve: OÜ Ehitusagentuur
Omanikujärelevalve spetsialist: Andres Aruvee; andres@ehitusagentuur.ee; 51 004 66

Projekti eesmärk: Kiili vallas Luige-Kangru reoveekogumisalal ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni võrgu laiendamine vastava teenusega varustamata elamupiirkondadele ning Kiili valla purgla rajamine.
Projekteerimis- ehitustööde hanke raames teostatakse alljärgnevad tööd:
– Veetorustiku rajamine – 781 m;
– Kanalisatsioonitorustiku rajamine- 1420 m;
– Survekanalisatsiooni rajamine- 120 m;
– Kanalisatsioonipumplate rajamine- 2 kpl;
– Purgla rajamine- 1 kpl.

Projekteerimis-ehitustööde ajagraafik.
Projektiala skeem.