Infoleht uuele kliendile

Vajalikud toimingud, et saada Kiili KVH OÜ seaduslikuks veetarbijaks:

 Kiili KVH OÜ ÜVK liitumise tehnilised üldtingimused (link >>)

¹ Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu suurus arvutatakse iga kvartali alguses vastavalt Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud metoodikale.

Kiili KVH OÜ ÜVK liitumistasu arvutamise metoodika (kooskõlastatud Konkurentsiameti poolt 14.11.14)

Kogu vajaliku informatsiooni leiate Kiili KVH OÜ kodulehelt.