Joogivee analüüsid

2019 aasta septembris ja oktoobris võetud tavaanalüüsid

2018 aastal Kangrus võetud veeanalüüs

2017 aasta lõpus Luigel võetud veeanalüüs 

2017 aastal Paeknas võetud veeanalüüs  

2016 aastal Kiili lasteaiast võetud veeanalüüs 

2015 aastal Kiili koolist võetud veeanalüüs

2014 aastal Luigel võetud veeanalüüs

2013 aastal Kiilist võetud veeanalüüs

 

Keemiliste ainete kirjeldused ja sisaldused joogivees leiab siit.