Hinnakiri

 

Alates 01.05.2014 kehtivad alljärgnevad Konkurentsiameti poolt 19.03.2014 otsusega nr 9.1-3/14-006 kooskõlastatud Kiili KVH OÜ teenuse hinnad:
 
Teenuse nimetus
Hind käibemaksuta
Hind            käibemaksuga 20%
Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele
1,32 €/m³
1,584  €/m³
Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele
1,83 €/m³
2,196  €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele
1,81 €/m³
2,172  €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele
2,77 €/m³
3,324  €/m³
Abonenttasu
1,34 €/kuu
1,608  €/kuu
 
 
Teenuse nimetus
Hind käibemaksuta
Hind            käibemaksuga 20%
Tehniliste tingimuste väljastamine tarbimine kuni 2,5m³/h
25,13    €/tk
30,156 €/tk
Tehniliste tingimuste väljastamine tarbimine alates 2,5m³/h
49,95    €/tk
59,94 €/tk
Veeühenduse avamine kliendi tellimisel
12,48    €/tk
14,976 €/tk
Veeühenduse sulgemine kliendi tellimisel
12,48    €/tk
14,976 €/tk
Veeühenduse sulgemine võlgnevuse tõttu
18,87    €/tk
22,644 €/tk
Võlgnevuse tõttu peatatud veeühenduse taastamine
18,87    €/tk
22,644 €/tk
Veearvesti plommimine
8,89      €/tk
10,668 €/tk
Näitude fikseerimine Kiili KVH OÜ poolt (nt näitude mitteteatamise korral)
8,89      €/tk
10,668 €/tk
Vee- või kanalisatsiooniühenduse sulgemine omavolilise teenuse tarbimise korral
30,28    €/tk
36,336 €/tk
Konkurentsiameti 19.03.14 otsuse nr 9.1-3/14-006 leiab siit

 

 Muud teenused:

Teenus Ühik Hind käibemaksuta Hind käibemaksuga
Sisendveetorustiku survestamine kord 39,94 € 47,93 €
Korduv surveproov (1 kuu jooksul) kord 19,98 € 23,97 €
Teenustöö (min arvestus 0,5 tundi) tund 19,17 € 23,00 €
Töömehe väljakutse (lisandub tunnitasu) kord 7,99 € 9,59 €
Avariiväljakutse kord 26,63 € 31,96 €
Reovee äravedu (Kiili valla piires) 3,5 m3 kuni 31.03.2019 kord/ 3,53 m3 25,83 € 31,00 €
Reovee äravedu (Kiili valla piires) 3,5 m3 alates 01.04.2019 kord/ 3,53 m3 37,50 € 45,00 €
VK-torustike ettenäitamine/ mahamärkimine tund Esimene tund 50 EUR, iga järgnev tund 30 EUR Esimene tund 60 EUR, iga järgnev tund 36 EUR
Sidekaabli ettenäitamine/ mahamärkimine tund Esimene tund 50 EUR, iga järgnev tund 30 EUR Esimene tund 60 EUR, iga järgnev tund 36 EUR