Ettevõttest

Kiili vald on loonud Kiili KVH OÜ 2001. aastal põhitegevusega tagada Kiili valla elanikele joogivee ja reovee ärajuhtimise teenus. Algaastatel tagas ettevõte ka prügiveo organiseerimise ning muru niitmise Kiili valla territooriumil. Tänaseks on kujunenud Kiili KVH OÜ´ st vee-ettevõte, mille tegevus on reguleeritud ÜVK seaduse ja arengukavaga.
Kiili vallas on väljakujunenud 7 vee-ettevõtlusega seotud arenduspiirkonda - Kiili alev, Kangru alevik, Luige alevik, Vaela küla, Lähtse küla, Nabala küla ja Paekna küla, kus elab kokku ligi 70% Kiili valla elanikest.
Parema teenuse tagamiseks on tänaseks valminud moodsad veetöötlusjaamad ja uuendatud tehnovõrku.

 

 

 

Kiili KVH OÜ on Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) liige.