Uudised

Kiili KVH klienditeenindus töötab ainult kaugtöö vormis

| 15 Märts 2020

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on alates 16 märtsist Kiili KVH kontor suletud. Klienditeenindus töötab ainult kaugtöö vormis. Kõikides teistes kanalites jätkub töö tavapäraselt.

Klienditeenindusega võtta ühendust tööpäevadel üldkontaktil tel 604 0156 või 603 4457 või See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Veeavariidest palume teavitada ööpäevaringselt tel 5345 8089
• Veenäidud palume edastada automaatvastajale 604 7444 või See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Ühtlasi teavitame, et Kiili KVH lõpetab ÜVK teenuse osutamisel sularahas arveldamise. Seoses sellega palume edaspidi teostada kõik maksed panga kaudu. Kiili KVH OÜ arvelduskonto Swedbankis EE112200221017197662 ja SEB-s EE681010220225704223.

Kiili veetrasside olukorrast

| 02 Oktoober 2019

Soovime selgitada Kiili valla veetrasside ja joogivee kvaliteediga seonduvat. Ühtlasi vabandame veidi segadust tekitanud olukorra tõttu ja üritame sellest parema ülevaate anda.

Enamus Kiili KVH-le kuuluvatest Kiili valla veetrassidest on ehitatud viimase 10 aasta jooksul. On tehtud ära väga suur töö ühisvee ja -kanalisatsiooni arendamisel ja ühendsüsteemi väljaehitamisel. Kahjuks on mõningates kohtades tekkinud probleeme joogivee kvaliteediga. Mureks on üksikutes torustike lõikudes ladestunud mangaan.

Enamus, so ca 70-80% puurkaevudest väljapumbatavas vees sisalduv mangaan püütakse veetöötlusjaamades paiknevate filterseadmete abil kinni, kuid trassi edasi pumbatav joogivesi sisaldab seda reeglina endiselt, kuigi lubatud piirides so kuni 50 μg/l. Sellise jääkmangaani sisaldus on tavapärane ja Kiili pole selles erand. Joogivee täielik puhastamine (so sisuliselt destilleerimine) muudaks vee hinna oluliselt kallimaks ja selleks puudub ka otstarbekus ning seda reeglina ei tehta. Nii ongi viimaste Kiili aleviku joogivee analüüside järgi veetrassi edastatavas joogivees mangaani sisaldus normaalolukorras ca 30-50 μg/l ehk lubatu piires alla 50 μg/l.

Mangaani näitajate kohatine võimalik ületamine lõpptarbija juures, võib olla seletatav sellega, et aastate jooksul on joogivees sisalduv mangaan ladestunud veetrasside seintele ja hetkeliste rõhumuudatuste tulemusel võib see sealt tükkidena vabaneda (vees ja filtritel nähtav must heljum). Probleemi esmase lahendusena teostasime 2019 aasta kevadel Kiili alevi hüdrantide kontrollitud avamise meetodil trassidele loputuse ja sügisel koostöös Schöttli Keskkonnatehnika AS-iga Kiili veetöötlusjaama hoolduse ning filterseadmete puhastamiseks täiendava investeeringu ning filterkeha reaktiveerimise protsessi parenduse. Ühtlasi oleme joogivees sisalduva mangaani näitajad võtnud kõrgendatud tähelepanu alla, milleks teostame regulaarselt omaanalüüse. Kinnitame, et probleem pole üldine ja trassis olev vesi on ohutu, probleem on üksikutel klientidel lokaalne ja oleme meie poole pöördunud klientide muredest teadlikud. Soovime tagada kõikidele klientidele hea kvaliteediga joogivett ja oleme huvitatud taoliste murede lahendamisest.

Samas soovime rõhutada, et hüdrantidest tehtav trasside loputus ei pruugi anda kõikides lõikudes ühtlaselt häid tulemusi. Näiteks kui tupiktorustike otstes puuduvad pesu- ja loputuslahendused või torudel on erinevad ristlõiked või hüdrantide vahekaugused on liiga suured, mistõttu ei saavutata loputuseks vajalikku voolukiirust jne. Meetod ei pese trasse täielikult ning jäädavalt puhtaks, sest mangaan sisaldub endiselt torude kaudu edastatavas joogivees ning ladestub joogivees sisalduva õhuga reageerides torude seintele ka edaspidi. Seetõttu tuleb trasside loputust korrata vastavalt vajadusele regulaarselt. Erinevate allikate järgi peetakse piisavaks loputuse sageduseks ca 3-4 aastat. Kuna tundub, et senine trasside hooldus ei ole olnud kõikides lõikudes piisav, siis aastatega on kogunenud mangaani torude seintele rohkem, kui seda taolise loputusega põhjalikult enam kõikjalt kätte saada õnnestuks.

Seetõttu oleme kavandanud võimalusel teostada osaliselt trasside hüdropneumaatilise e. õhk-vesi läbipesu (pilootprojektina Lähtse ja Nabala lõigus) ja kriitilisemates kohtades täiendavate pesu- ja loputuslahenduste tekitamise (näiteks Lasteaia 14 tupiktorustik), mis peaks tagama puhtama torustiku pikemaks perioodiks. Loomulikult ei taga ka taoline pesu jäädavalt täielikku puhtust, vaid seda tuleb teostada edaspidi regulaarselt vastavalt kohalikele oludele ja spetsialistide soovituslikele juhistele.

Tagamaks joogivee parem kvaliteet kõigile tarbijatele, oleks hea, kui kliendid pöörduksid oma muredega otse meie poole, et saaksime probleemsed kohad kaardistada ja leida parima viisi probleemsete lõikude loputuseks ning teostada vajadusel täiendavalt pesu. Ühtlasi palume ka klientidel regulaarselt oma hoonete torustikku loputada.

Mõistvale arusaamisele ja koostööle lootma jäädes
Kiili KVH OÜ

 

Trasside läbipesu Kiili alevikus 18-23.04.19

| 15 Aprill 2019

Hea Klient

Seoses viimasel ajal sagenenud muredega joogivee kvaliteedi osas, teostame 18, 22 ja 23 aprillil 2019 ajavahemikul 10.00 kuni 16.00 Kiili alevis veetorustike suuremamahulist läbipesu. Kuna läbipesu saab teostada piirkonniti, siis täpsemad läbipesu alad on näidatud allolevad joonisel. Läbipesu ajal võib esineda rõhu kõikumisi ning vesi võib olla lühiajaliselt hägune.

Palume antud ajavahemikul võimalusel vett mitte kasutada ja sulgeda sisestuskraanid. Kui peale torustike läbipesu on vesi endiselt hägune, tuleks lasta kraanist veel joosta 5-10 minutit. Võimalusel soovitame selleks kasutada kraani, mis asub enne joogivee filtreid.

Mõistvale arusaamisele lootma jäädes ja vabandades võimalike ebamugavuste tõttu

Parimate soovidega
Kiili KVH OÜ

Veetorustiku läbipesu Nabala ja Lähtse külas 01.10.2019

| 01 Oktoober 2019

Veekatkestusest Nabala ja Lähtse külas

Seoses joogivee kvaliteedi parandamisega, teostab Kiili KVH OÜ täna 01.10.2019 ajavahemikus 09:00-13:00 Nabala ja Lähtse külas veetorustike läbipesu, mistõttu toimub antud ajavahemikus Nabala ja Lähtse piirkonnas veekatkestus. Peale pesu võib vesi olla lühiajaliselt hägune, mistõttu palume enne vee tarbimist lasta kraanist veel joosta 5-10 minutit. Võimalusel soovitame selleks kasutada kraani, mis asub enne joogivee filtreid.

Oleme nõus, et teavitus on tulnud ootamatult ja läbipesu võib tekitada mõningaid ebameeldivusi ning seetõttu vabandame. Samas soovime selgitada, et vee-ettevõte soovib tagada püsivalt joogivee kvaliteedinäitajate vastavust nõuetele. Kahjuks selgusid joogivee omaanalüüsi tulemusel ootuspärasest kesisemad näitajad, mistõttu otsustasime teostada veetrasside läbipesu esimesel võimalusel.

Lisaks eeltoodule soovime kinnitada, et plaanipärastest trassipesudest teavitame kindlasti pikemalt ette ja kvaliteedi parandamiseks kaalume edaspidi torustike põhjalikumaks puhastuseks kasutada õhk-vesi survepesu.

Mõistvale arusaamisele lootma jäädes ja vabandades veelkord võimalike ebamugavuste tõttu

Kiili KVH OÜ

Veefiltrid tarbepunktis

| 06 Märts 2018

Kiili KVH poole on pöördunud mõned veetarbijaid, kes on paigaldanud  tarbepunkti veefiltrid ning uurinud sinna kogunenu kohta.  Teema on avaldanud huvi paljudele, mille selgituse leiab siit